Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘tilar donya’

WS Rendra Tilar Donya

Pawartos tilar donya Mas WS Rendra kulo pireng wau dalu saking Gunungkelir andados aken roso sedih engkang ugi andamel kagetipun manah kawulo.

Ma WS Redra ingkang ugi kasebat Burung merak meniko tilar donya kolo wau dalu wonten ing Griyo sakit Mitra keluarga ing Depok Jawa Barat ing tabuh 22:15 kolo wau dalu tanggal 6 sasi agustus 2009 .

Piyambakipun sedo lumataran gerah Jantung engkang sampun sakwetawis dangu, ananging engkang saklangkung andadosaken horeg ipun inggih puniko sak budhalipun mbah surip engkang ugi rencang cinaketan Mas WS Redra tilar donya engkang ugi dipun sarekaken ing panggenanipun mas WS Rendra , ing wanci meniko Malah Mas WS Rendra ugi kapundut deneng Gusti ingkang akariyo jagat.

Mugio sedanten amalipun katampi wonten Ngarso Dalem Allah SWT. Amin

Iklan

Read Full Post »