Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Somoroto’

“Mugi sedoyo amal kesaenan dipun tampi dening gusti,lan ugi di pun ampunteni sedoyo  kalepatanipun wonteng ing saklebeting  gesang wonten alam keramean..….”

Alam rame….alam kang kebak maneko warno kahanan ,dak pikir ora mung ramene pasar utowo brebeg ke kupingku ngrungokake swarane dangdut koplo kang di setel seko DVD ne tonggoku…..

Lakuning jaman kahanan kang maneko warno mratelakake yen alam iki kaaran alam rame…..apus- apusan,pinter pinteran,pethakilan lan jumpalitan kabeh  ngupoyo biso entuk bondo embuh kepiye carane lan amprih entuke ,tanpo ngango patrap lan paugerane…..jenenge wae alam rame dul…..

Lakuning sikil jumangkah dadi mlayu isih kurang  banter ngango skuter tambah maneh biso o mabur nandyan tembe mburine katon kabur….alam rame bro…..

Aboting lan akehing  kekarepan ugo nepsu ndadekake entenging nglerwakake kewajiban titah manungso kanggo urip manembah opo maneh migunani tumrap liyan…..yo ra  cah…

Nganti lali  yen dawaning unjaling ambegan kuwi sak mongso-mongso biso pedhot….lan gari ninggal cathetan jempalitan,pus -a pusan,beng – glibengan,su- asunan..ing Alam rame iki kang bakal di woco ing ALAM KELANGGENGAN….

...sampun nilaraken alam keramean tumuli wonten ing alam kelanggengan.…..mugi gusti paring pangapunten ,katetepno iman , dumugi mbenjang zaman yaumil kiyamah….amin”

*versi bahasa Indonesia klik di sini.

Iklan

Read Full Post »

“biso o Dedugo mas “…..swaramu alus  dak rungu ono jeroning telpun lumantar angin kroso mak nyes..ing telenging ati ku…ukoro kui tansah dak eling eling,tembung kang ngemu pitakon marang aku supayane nimbang kanti bener lan pener tumrap opo kang bakal dak lakoni. Ora mung waton ndurusi ati kang mongkok lan seneng ukoro kui ugo kang ndadekake  lumintiring pikir iki dadi soyo bulet opo malah mengkeret…..

Kowe isih nrocos ning swalike telpun….”Lan Kudu Prayogo mas….”…duh..apik lan olo tumrap tembe  mburine kadang kolo ora dak pikir dowo…sing jelas aku tambah mumet.yen kudu mawas pikir lan milang kanggo apik lan elak ke lakuku marang sliramu…..ukoro prayogo kui  jan mung kelingan Pak Prayogo…kyaine tukang adzan mesjid kidul omahku……

“…Lan Watara mas….”……kudu di pikir tenan kanthi mateng  tenan sak durunge nduweni anteping ati….kang bakal dak lakoni….”lan ugo mas”….swaramu lirih sajak kebak katresnan…

Reringo……mujudtake yakin yen bener  isining anteping ati….kang bakal di lakoni…….

Aku ora kuwowo…endahing urip iki pancen kanthi “reh” sabar kang kudu di duweni lan ugo “ririh” ora kesusu amrih pandeleng lan dongo biso lumaku endah ing lair lan bathin…..

….dak gurit rikalaning tresnamu tan soyo ngremboko ono ing atiku…kalikotak 8 april 2011

versi bahasa Indonesia Klik disini

Read Full Post »

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

(lebih…)

Read Full Post »

Watuk ngekel ing dada iki isih kroso abot,rikalaning aku isih tetep gogok ana cakruk pojok omahku ing wengi iki.Telenging pikir kang muter owah gingsiring kahanan ora ndadekake mripat iki  kroso abot nadyan boyok iki krasa pegel lan anyesing hawa atis tekan njero balung.

Mung kari turahan wengi,rikalane pangangen -angen ing pikir iki lumaku ora kendat,mowo udud kang dak sedot kala -kala madangi sak pengarepku kejobo sakliyane  pandelengku kang petheng ndedet,Samar samar isih keprungu TOA nyuarakke takbir kang di setel seko VCD. (lebih…)

Read Full Post »

tumetesing eluhmu ora netesake atiku…

sikilku kang wus jumangkah lumaku tanpo swara…

yen pucuking atiku wus rinojit dening janji kang ora dak mangerteni….

banjur sopo?…pitakon kuwi ora kendhat ing telenging kupingku….

pancen aku wus nglerwakke kowe…

ananging ngertio cah ayu….

yen iku lumaku tanpo tumuju..

panggayuhmu lintang kang sumunar..

lan aku ora bakal kuat nyembadani…..

ngertio nduk cah ayu…..

yen roso tresno iki dak buntel rapet sak pangarepmu…

nadyan eluhmu ngetung dawaning wengi….

…….gunungmenoreh,wengi juli 2010

Read Full Post »

cidro…

Aku  ora mangerteni..

yen wengi wus gumayut sliramu  ngreridu …

roso abot ananging enteng ing pandulu

tego ngancik wengi dadi paseksening  laku

Dudu panyuwun  ananging welas asih…

Dudu pengarep arep anaging nyoto….

nganti kapan sliramu mangerteni…yen kabeh mau wus lelaku

jakarta,02-04-2010

Read Full Post »

Wus sakwetoro suwe,klamat manggon ono sela-selaning bangunan iki,ora tau di resikii opo maneh di saponi pamrihe’ bali sumunar mane’h.Jogan kang menceret rikalane semono mung ninggal crito katresnan kang tansah ngreridu ing janji.

Sawangan kang katon elok lan endah wektu kui gawe sumunaring ati kang kebak  endahing swasono,ora ono cidro.Yen mung mendung kang katon, koyo koyo ora bakan menehi udan barat kang gedhe…ananging mung grimis  kang ndadekake kluwung edi peni werno- wernone…….

Kahanan kang lumaku ora kroso wus ngikis janji lan kahanan…..Sesawangan kang sarwo endah wektu kuwi musno muspro tanpo guno,ilang dening aboting pacoban urip kang mider ora oncat seko bangunan omah iki.

(lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »