Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Gunungkelir’

“biso o Dedugo mas “…..swaramu alus  dak rungu ono jeroning telpun lumantar angin kroso mak nyes..ing telenging ati ku…ukoro kui tansah dak eling eling,tembung kang ngemu pitakon marang aku supayane nimbang kanti bener lan pener tumrap opo kang bakal dak lakoni. Ora mung waton ndurusi ati kang mongkok lan seneng ukoro kui ugo kang ndadekake  lumintiring pikir iki dadi soyo bulet opo malah mengkeret…..

Kowe isih nrocos ning swalike telpun….”Lan Kudu Prayogo mas….”…duh..apik lan olo tumrap tembe  mburine kadang kolo ora dak pikir dowo…sing jelas aku tambah mumet.yen kudu mawas pikir lan milang kanggo apik lan elak ke lakuku marang sliramu…..ukoro prayogo kui  jan mung kelingan Pak Prayogo…kyaine tukang adzan mesjid kidul omahku……

“…Lan Watara mas….”……kudu di pikir tenan kanthi mateng  tenan sak durunge nduweni anteping ati….kang bakal dak lakoni….”lan ugo mas”….swaramu lirih sajak kebak katresnan…

Reringo……mujudtake yakin yen bener  isining anteping ati….kang bakal di lakoni…….

Aku ora kuwowo…endahing urip iki pancen kanthi “reh” sabar kang kudu di duweni lan ugo “ririh” ora kesusu amrih pandeleng lan dongo biso lumaku endah ing lair lan bathin…..

….dak gurit rikalaning tresnamu tan soyo ngremboko ono ing atiku…kalikotak 8 april 2011

versi bahasa Indonesia Klik disini

Iklan

Read Full Post »

Aku gawe cacat uripmu..? Sakjroning atiku mung tansah nggunem,lan lumaku tanpo winates ono ing njero telenging ati.Yen dalan kang endah wus kok temokake,ora banjur yen akeh kang wus lumaku rikolo semono kui mergo winatesku,
Pandheleng petheng marang aku sajak tansah cubrio ngemu julik lan maling tansah nggeter ake pikirku ananging kui kabeh ora kok mangerteni yen aku ugo duwi ati katresnan.

Sajak idu kang tumetes ing lambe,pandelengmu marang aku banjur opo to kang katon ?Mukti kang ono aku tetep ndedongo,
Seragam apik kang kok enggo kui ora bakal luntur rikalane kowe nyelehke ati lan mbukak kahanan sithik wae,dudu idu yen koe eling marang opo kang sliramu ucapke rikalane semono…..

Mung dadi pandongo yen urip tansah lumaku….koe dudu langit,lungguh tanpo nyawang rogo lan guneman kanthi ati kang adem lan mungkasi opo kang dadi janjimu..kui kang dak tunggu….mergo ……….

………Aku ora gawe cacat uripmu!….

versi bahasa Indonesia Klik Di sini

Read Full Post »

Watuk ngekel ing dada iki isih kroso abot,rikalaning aku isih tetep gogok ana cakruk pojok omahku ing wengi iki.Telenging pikir kang muter owah gingsiring kahanan ora ndadekake mripat iki  kroso abot nadyan boyok iki krasa pegel lan anyesing hawa atis tekan njero balung.

Mung kari turahan wengi,rikalane pangangen -angen ing pikir iki lumaku ora kendat,mowo udud kang dak sedot kala -kala madangi sak pengarepku kejobo sakliyane  pandelengku kang petheng ndedet,Samar samar isih keprungu TOA nyuarakke takbir kang di setel seko VCD. (lebih…)

Read Full Post »

Kahanan lagi horeg

Kahanan kang horeg ugo ndonya kang horeg dening lindu kang anggawe horeg ing tlatah sukabumi iku ugo tak rasake gawe horeg e kiwo tengen omah ku ananging kang luwih agawe horeg iku sejatine atiku lan pangangen angenku kang tansah ngreridu ati lan kahananing pikiran

Horeg kang kedaden seko lindu amung agawe horeging lemah lan sak isine ananging kedadean mau marakake gawe horeg ing atiku tansoyo banter, sakawit nggalih kahanan kang tan soyo suwe soyo agawe mirising manah.

Kahanyan kang dak sawang lan ndak rasake pancen koyo horeging bumi kang nginteri manungso lan minteri manungso kang biso nggagas kahanan.

Kasunyatan urip kang susah isih kasandang deneng aku lan konco konco sedeso masio jarene wis ganti pangembating projo.

Horeg e bumi koyo koyo sinebab soko polah tingkahe wong kang podo rebutan panguwoso ing bumi nuswantoro iki sak enggo agawe horeging wargo ing sak deso deso.

Horeg iki horeg ing kahanan kang wus mbosenake

kapan rampunge kahanan kang horeg iki

Kahanan kang horeg iku koyo koyo mengku karep menehi pengerten marang aku yen sejatine kang horeg iku ora mung lemah lan bumi ananging luwih agawe horeg iku seko polah tingkahe awake dewe kang andadeake bumi iki kroso horeg.

Read Full Post »

Wedus kiplik kui pancen wujude cilik lan ora larang regane kayo dene wedus etawa utowo wedus peranakan etawa,

Ujude kang nyingkrik pancen ora gawe gumune wong kang ningali,lakune teklak teklik ,implik lan awake mung kecengklak cengklik. (lebih…)

Read Full Post »

pict0111

Aku isih ngantuk,rikolo mak gragap koyo koyo ditangekke seko anggonku turu,ora ono sasmito ing impenku ,rikalane mripatku ora leren keduten…koyo arep nemu barang opo,koyo arep ketemu sopo,koyo arep weruh opo.

Tak ucek mripatku sinambi  mancal  sarungku ,ananging pikiranku malah dadi buyar ora karuan….pijer keduten ono ing mripatku.

Banjur aku saknaliko tumuli  medun seko  amben peturonku.

Koyo padatan aku banjur nyangkruk menyang ngarep luweng pawon karo gegeni ngombe wedang teh sing di adoke bojoku.

“Kadingaren ora koyo padatan ….. ?tangimu kok luwih gasik katimbang biasane kenangopo je…?”  pitakone bojoku sajak ngerti kahanan kang kawoco ing raiku

(lebih…)

Read Full Post »