Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Saktipaijo's Weblog

Ora dak nyono…wektu kang wus lumaku ndadekake isuk kang uput – uput lumintir sore lan petheng ndedet….bakal dadi wengi kang dowo.

Duh….ora kroso ndadekake lali tumuju marang ora rumongso…tangan kang alus malik kebak kapal lan rai kang wus dadi soyo kriput ngilangake cahyo suminar ayu lan bagus kang sajak ora bakal katerak panas lan udan.

Aku pancen ora kuwowo,ananging lungguh adem ing pikir,unjal ambegan kanthi  temoto lan pawawas kang kudu titis amargo lantiping  ewon kahanan kang lumaku ndadekake kroso laku rumongso…

Embuh…yen laku mung adohe sobo pithik, dak kiro pawas lan roso kang  wus kudu owah mesti di duweni,dudu romongso mongkog lan nyawang cilik marang liyan…ananging antenging pikir lan jabat swasono kanggo sopo wae……

Aku pancen rumongso cilik!…mergo ing pandelengku bakal ono awan, sore lan bengi……kang ora bakal dak selaki…….mung opo yo arep ajeg ing pawawas lan endahing kulitmu ora bakal katerak ketigo lan rendeng?……meneh meneh..opo isuk lan…

Lihat pos aslinya 31 kata lagi

Iklan

Read Full Post »

Watuk ngekel ing dada iki isih kroso abot,rikalaning aku isih tetep gogok ana cakruk pojok omahku ing wengi iki.Telenging pikir kang muter owah gingsiring kahanan ora ndadekake mripat iki  kroso abot nadyan boyok iki krasa pegel lan anyesing hawa atis tekan njero balung.

Mung kari turahan wengi,rikalane pangangen -angen ing pikir iki lumaku ora kendat,mowo udud kang dak sedot kala -kala madangi sak pengarepku kejobo sakliyane  pandelengku kang petheng ndedet,Samar samar isih keprungu TOA nyuarakke takbir kang di setel seko VCD. (lebih…)

Read Full Post »

Balen

Wis rong  tahun udokorone sliramu lungo ing kutho mbetawi sing mbok antepi minongko golek pangupo jiwo murih mulyaning urip

Koyo wis rong windu aku nglangut tansah ngantu antu sliramu bali ning sak cedakku, saben rino saben wengi aku mung tansah ngeling eling janjimu.

Kahanan sing dak rasake san soyo perih yen aku nyawang gambarmu sing mbok tinggal lan sak iki tak pasang nang nduwur bipet kamarku.

Esemmu kang tansah nengsemke ati koyo koyo gawe tentreming ati rikolo semono tansah agawe atiku bronto.

Leliwungan layangan mu kang tansah ngreridu ati ananging koyo ngenteni thukuling jamur ing mongso ketigo anggone nganti anti sliramu bali

Rong taun udokorane aku ora tansah cecedakan marang sliramu among suoromu kang tak runggu saben saben sliramu telpon.

Layang kabar seko sliramu saben minggu tak anti anti

Iki Bodo kurang pirang ndino ananging aku during ngerti kapan anggonmu bali

Balen ……….. kapan kowe balen aku isih nunggu nang isor kali

Read Full Post »

koyo koyo yo wis banter..

nganti muser muser  ora itungan anggone muter

tanganku  remuk nganthi arep prithil

sirah benthet cumpleng entuk sewu kampleng

cangkemku kesel mung ngedumel …..umad – umed

lungguh ku mung nang dingklik oklak aklik (lebih…)

Read Full Post »