Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘crito’ Category

Snap_2013.05.04 20.13.21_002#Acara opo to iki?
iki acara ngopi biasa,ning  iso ketemuan karo komunitas bloger,onliner,ugo jejaring sosial opo wae,Ora ono batesan lan tingkatan pangkat, opo maneh bayaran lan gaji yen mung arep melu #ngopi kere… sopo wae entuk.
Ndobos tukar kwruh,gojek kere, lan sing cetho ora ono Muatan politik kanggo njago Gubernur Opo maneh Presiden.
#Kapan Kui?
Sesuk mulai dino JumatWage,Sabtu Kliwon lan minggu legi warso 10,11,12 wulan Mei 2013 utowo 28/29 Jumadil Akhir lan 1 rejeb 1434
Enek opo ae?
Hayo sing cetho Wedangan,sinambi nganggsu kawruh ,online wifi Gratis Hotspot,banjur Karawitan,Kesenian “Jathilan” iso ugo ndelok asrining perbukitan menoreh lan Mlebu Goa Seplawan rame rame..
##Syarat e?
Kabeh GRATISSSS  NDESSS sopo wae entuk melu…sing seneng kekancan….paseduluran…..
##Panggonane nong endi kui?
Kang totok Gunungkelir Dusun Katerban Komplek Tower,desa Donorejo,Kec Kaligesing Purworejo
##Lha terus le rono pie?
Halah criwis wae…klik ki nok kene...

Iklan

Read Full Post »

Jungleland

Jungleland, pangonan piknik kang  endah lan apikSnap_2013.02.16 02.33.13_008

Piknik utowo dolan- dolan wektu iki wus dadi salah sijining kabutuhan tumrap urip,Papan panggonan kang nduweni 41 werno dolanan lan atraksi kang jembare 35 ha manggon onoing tlatah kawasan Sentul Nirwana,Sentul City- Bogor, Jungleland Adventure Theme Part arane bakal ndadeake swasono kang nyenengake

Snap_2013.02.14 18.08.02_004Tekan wektu iki Jungleland Theme Part isih dadi panggonan rekresi terbesar se Indonesia,sak liyane maneko warno dolanan kanggo kabeh umur ugo ono ewon menu kuliner kang cumawis ndadekake swasono tambah gayen

Ojo kuatir masalah lokasi parkir,1000 mobil,300 bus wisata cumawis nyukupi,ugo sesawangan pemandangan kang endah sewalike eneng Gunung Pancar lan howo kang isih seger gawe keluarga tambah sengsem ngrasakake “petualangan rame lan Gayeng”

#Panggonan Kang Gampang

#Nduweni 4 zone sing konsep e unik

#Nduweni Science Centre  sing paling gedhe lan paling lengkap nang Indonesia

#Maneko warno Permainan kanggo kabeh umur lan rego tiket ugo kejangkau

Kabeh mau ono lan cumawis ing :Jungleland Adventure Theme Part    

baca selengkapnya dan versi bahasa Indonesia  klikdisini

Snap_2013.02.16 02.39.40_012

Snap_2013.02.16 02.39.17_011Snap_2013.02.16 02.36.36_010Snap_2013.02.16 02.40.10_013

Read Full Post »

“…sing pironan …rego sepiro wae enek telungatusan…limang atusan tekan rong puluh ewu entuk bonus penyakit…pie ? “ukoro kui keprungu enek mburiku….reregan wedokan kang lagi podo di gagas keprungu sriwing sriwing enek kupingku.

Pancen tresno kui ora mung ana ing lambe cangkem utowo ati,yen wus adoh karo wong kang kasebut sisihan,bojo panggodo kui luwih abot,tresno luwih kudu ana ing laku lelaku….godorencono ujud wedokan pancen abot luwih abot maneh yen kahanan nyoto, ora koyo  pituture simbah kang ora nemoni yukensi,lejing lan rebondingan…..katambah kahanan panguripan alam kang nyoto bedo karo mbiyen……

Yekti yen Yoso gawe anyar pancen gampang,golek anyar anyar kang seger seger lan kinyis kinyis ibarate ora nganggo DP we entuk numpaki  tur barange yo isih kinyis kinyis buntel plastik.

Kabeh mau tumuli mbalik maneh ono ing awak dewe…katambah sing nok ngomah ugo ora biso NGREKSO….sak kabehane…..

Ngrekso katresnanne wong lanang koyo ngopeni Bayi sak umpamane…..yen nok ngomah tansah direkso kanthi apik…dak kiro ora gampang YOSO  maneh……dul…..

pajajaran,bogor,15-10-2011

Read Full Post »

“Mugi sedoyo amal kesaenan dipun tampi dening gusti,lan ugi di pun ampunteni sedoyo  kalepatanipun wonteng ing saklebeting  gesang wonten alam keramean..….”

Alam rame….alam kang kebak maneko warno kahanan ,dak pikir ora mung ramene pasar utowo brebeg ke kupingku ngrungokake swarane dangdut koplo kang di setel seko DVD ne tonggoku…..

Lakuning jaman kahanan kang maneko warno mratelakake yen alam iki kaaran alam rame…..apus- apusan,pinter pinteran,pethakilan lan jumpalitan kabeh  ngupoyo biso entuk bondo embuh kepiye carane lan amprih entuke ,tanpo ngango patrap lan paugerane…..jenenge wae alam rame dul…..

Lakuning sikil jumangkah dadi mlayu isih kurang  banter ngango skuter tambah maneh biso o mabur nandyan tembe mburine katon kabur….alam rame bro…..

Aboting lan akehing  kekarepan ugo nepsu ndadekake entenging nglerwakake kewajiban titah manungso kanggo urip manembah opo maneh migunani tumrap liyan…..yo ra  cah…

Nganti lali  yen dawaning unjaling ambegan kuwi sak mongso-mongso biso pedhot….lan gari ninggal cathetan jempalitan,pus -a pusan,beng – glibengan,su- asunan..ing Alam rame iki kang bakal di woco ing ALAM KELANGGENGAN….

...sampun nilaraken alam keramean tumuli wonten ing alam kelanggengan.…..mugi gusti paring pangapunten ,katetepno iman , dumugi mbenjang zaman yaumil kiyamah….amin”

*versi bahasa Indonesia klik di sini.

Read Full Post »

“biso o Dedugo mas “…..swaramu alus  dak rungu ono jeroning telpun lumantar angin kroso mak nyes..ing telenging ati ku…ukoro kui tansah dak eling eling,tembung kang ngemu pitakon marang aku supayane nimbang kanti bener lan pener tumrap opo kang bakal dak lakoni. Ora mung waton ndurusi ati kang mongkok lan seneng ukoro kui ugo kang ndadekake  lumintiring pikir iki dadi soyo bulet opo malah mengkeret…..

Kowe isih nrocos ning swalike telpun….”Lan Kudu Prayogo mas….”…duh..apik lan olo tumrap tembe  mburine kadang kolo ora dak pikir dowo…sing jelas aku tambah mumet.yen kudu mawas pikir lan milang kanggo apik lan elak ke lakuku marang sliramu…..ukoro prayogo kui  jan mung kelingan Pak Prayogo…kyaine tukang adzan mesjid kidul omahku……

“…Lan Watara mas….”……kudu di pikir tenan kanthi mateng  tenan sak durunge nduweni anteping ati….kang bakal dak lakoni….”lan ugo mas”….swaramu lirih sajak kebak katresnan…

Reringo……mujudtake yakin yen bener  isining anteping ati….kang bakal di lakoni…….

Aku ora kuwowo…endahing urip iki pancen kanthi “reh” sabar kang kudu di duweni lan ugo “ririh” ora kesusu amrih pandeleng lan dongo biso lumaku endah ing lair lan bathin…..

….dak gurit rikalaning tresnamu tan soyo ngremboko ono ing atiku…kalikotak 8 april 2011

versi bahasa Indonesia Klik disini

Read Full Post »

Ora dak nyono…wektu kang wus lumaku ndadekake isuk kang uput – uput lumintir sore lan petheng ndedet….bakal dadi wengi kang dowo.

Duh….ora kroso ndadekake lali tumuju marang ora rumongso…tangan kang alus malik kebak kapal lan rai kang wus dadi soyo kriput ngilangake cahyo suminar ayu lan bagus kang sajak ora bakal katerak panas lan udan.

Aku pancen ora kuwowo,ananging lungguh adem ing pikir,unjal ambegan kanthi  temoto lan pawawas kang kudu titis amargo lantiping  ewon kahanan kang lumaku ndadekake kroso laku rumongso…

Embuh…yen laku mung adohe sobo pithik, dak kiro pawas lan roso kang  wus kudu owah mesti di duweni,dudu romongso mongkog lan nyawang cilik marang liyan…ananging antenging pikir lan jabat swasono kanggo sopo wae……

Aku pancen rumongso cilik!…mergo ing pandelengku bakal ono awan, sore lan bengi……kang ora bakal dak selaki…….mung opo yo arep ajeg ing pawawas lan endahing kulitmu ora bakal katerak ketigo lan rendeng?……meneh meneh..opo isuk lan soremu arep tansah kanggo nyimpen loro ati?

Wis to…….pangandikan kang apik ora kebak cubriyo lan pandongo swasono banjur endah kang kasawang dening konco opo kui pancen abot kanggomu?…..

@cileduk_cikupa_bandung_ jogja…..maret 2011

Read Full Post »

Sworo adzan magrib mungkasi anggonku pakaryan,ambune kringet kang wayu kawit pendak sore mekso aku lumaku  lungguh sesenden ning pojok padhon serambi mesjid.

Aku ora ngiro yen kahanan lan pakaryan iki iso dak lakoni,pakaryan kang sakperangane konco nyepelekake,muskil ngono kandane.Bathin kang olo mau ndadekake pandongo ing bathinku.

Modar cocotmu! pungkasane gunemanku ning se’la- se’laning sendal jepit kang antri ning ngarepku.Jebul owah gingsiring kahanan kuwi ora keno di sepeleake’ kahanan bakal owah lan menungso kui mung sakdremo,tansah ngece lan ngentengake marang liyan lan tumindak dak sio kui bakal getun tembe mburine….mulo tansah eling mulo buko lan tembe mburine ugo pintan wus kacepak ing pogo mung wis karo durung….

Lamun siro banter ojo nglancangi,lamun siro landep ojo natoni ,lamun siro pinter ojo nguroni…

suwun gusti..Dak pungkasi sak bubare tanda tangan kwitansi pembayaran pelunasan,banjur age age adus lan makmum magrib.

Pondok pesantren Al-hidayah,desa sumber Kec Karangrayung Grobogan

7 jan 2011 06.00

baca versi bahasa Indonesia.

Read Full Post »

Older Posts »